CHEVROLET SPARK 0.8 MT-Van. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 223 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET SPARK 0.8 MT-Van. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 223 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showroom
223 Triệu
CHEVROLET SPARK 1.0 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 298 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET SPARK 1.0 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 298 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showroom
298 Triệu
CHEVROLET SPARK 1.0 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 356 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET SPARK 1.0 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 356 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showroom
356 Triệu
CHEVROLET AVEO 1.5 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 398 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET AVEO 1.5 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 398 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
398 Triệu
CHEVROLET AVEO 1.5 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 435 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET AVEO 1.5 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 435 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showroom
435 Triệu
CHEVROLET CRUZE 1.6 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 498 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET CRUZE 1.6 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 498 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showroom
498 Triệu
CHEVROLET CRUZE 1.8 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 598 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET CRUZE 1.8 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 598 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showroom
598 Triệu
CHEVROLET COLORADO 2.8 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 667 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET COLORADO 2.8 MT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 667 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showr
667 Triệu
CHEVROLET CAPTIVA 2.4 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 845 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET CAPTIVA 2.4 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 845 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showro
845 Triệu
CHEVROLET ORLANDO 1.8 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 675 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684
Mô tả xeCHEVROLET ORLANDO 1.8 AT 2015. Giá rẻ nhất Miền Nam, giá 675 triệu. Liên hệ: Long Hải-0909 285 684 trước khi đến Showro
675 Triệu