Quy chế hoạt động của AUTOVIET.NET

I/ NGUYÊN TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH TMĐT AUTOVIET.

a) Sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET thuộc sở hữu của công ty TNHH truyền thông và ứng dụng tin học VI AN (viết tắt: VIANMEDIA). Thành viên hoạt động trên AUTOVIET.NET là những cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua bán xe ô tô, bảo hiểm ô tô và được VIANMEDIA chính thức công nhận và kích hoạt tài khoản.

 

b) Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET tự do liên hệ thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán ô tô và bảo hiểm xe ô tô thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

c) Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghiêm cấm hành vi sử dụng Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET để đăng bán ô tô nói riêng và sản phẩm hàng hóa khác nói chung do phạm tội mà có hoặc do người khác phạm tội mà có.

d) Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua.

e/ Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET

f/ Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch AUTOVIET.NET phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET

II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET tổ chức giới thiệu các sản phẩm xe ô tô các loại của các thương nhân khác có nhu cầu bán xe tới các thành viên của Sàn giao dịch TMĐT. Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn mua, sử dụng sản phẩm hiện trên Sàn giao dịch, nếu xét thấy phù hợp với nhu cầu cá nhân, thành viên nhấn "Liên hệ với người bán” để liên hệ với chủ sở hữu xe đó.

Do đặc giá trị của sản phẩm giao dịch trên sàn TMĐT AUTOVIET.NET là lớn, chúng tôi khuyến nghị các thành viên khi giao dịch trên sàn sử dụng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng và chỉ thanh toán khi nhận được các giấy tờ đảm bảo giao dịch đúng pháp luật. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

+ Cách 1: Thanh toán trước một phần giá trị của xe

- Bước 1: Khách hàng liên hệ với chủ xe;

- Bước 2: Khách hàng tới xem xe và thanh toán một phần thông qua chuyển khoản; tiền mặt

- Bước 3: Làm hợp đồng, thủ tục mua bán xe

- Bước 4: Khách hàng nhận xe và thanh toán phần còn lại

+ Cách 2: Thanh toán sau toàn bộ giá trị của xe

- Bước 1: Khách hàng liên hệ với chủ xe;

- Bước 2: Khách hàng tới xem xe

- Bước 3: Làm thủ tục mua bán hoặc chuyển nhượng sở hữu xe

- Bước 4: Làm thủ tục giao xe, khách hàng nhận xe và thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng

 III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH TMĐT

1 Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET

a) Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đăng bán ô tô trên sàn

b) Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

c) Thu hồi tài khoản thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.

d) Thu hồi ngay tài khoản thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT. Trong trường hợp thu hồi tài khoản thành viên, chấm dứt cung cấp toàn bộ dịch vụ, ưu đãi của Thành viên thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt

2. Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET

a) Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng;

b) Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhân hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày thương nhân hoặc cá nhân đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

d) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

e) Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

f) Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, thương nhân, tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;

g) Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT trong điều kiện và phạm vi cho phép;
h) Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT

i) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT;

j) Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Sàn giao dịch TMĐT không phải chịu trách nhiệm liên đới;

k) Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm khuyến cáo các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT đặc biệt là việc thanh toán.

IV/ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC AUTO SALON, ĐẠI LÝ Ô TÔ, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU BÁN XE (GỌI TẮT LÀ AUTO – SALON)

1 Quyền lợi:

1.1. Khi đăng ký trở thành thành viên của AUTOVIET.NET và được VIAN MEDIA đồng ý, thành viên sẽ được đăng bán ô tô trên Sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET. Có 3 cấp độ thành viên là: Thông thường, auto – salon và đại lý.

1.2. Thành viên sẽ được sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập và quản lý các rao vặt của mình trên Sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET

1.3. Thành viên thông thường sẽ không được sử dụng các tính năng đặc biệt dành cho thành viên auto salon và đại lý. Nếu muốn sử dụng tất cả các tính năng, thành viên phải tiến hành nâng cấp tài khoản của mình

1.4. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến phản hồi cho Sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET

2. Nghĩa vụ

AUTOVIET.NET được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho các auto salon và đại lý có nhu cầu rao bán xe của mình. Do vậy, các auto salon và cá nhân đăng rao vặt phải tuân thủ các quy định sau:

- Phải đăng ký thành viên trước khi rao bán xe

- Cung cấp đầy đủ chính xác thông tin liên hệ (riêng email sẽ không hiển thị ngoài trang website)

- Cung cấp đầy đủ chính xác và chân thực về ô tô cũng như dịch vụ đi kèm mà mình rao bán.

- Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET.

- Tuân thủ nội quy của sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET.

Lưu ý:

AUTOVIET.NET chỉ hỗ trợ các tính năng trung gian giúp người mua và người bán có thể dễ dàng giao dịch thông qua môi trường internet mà không trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN LIÊN QUAN KHI TIẾN HÀNH GIAO DỊCH

5.1 Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

a. Quyền lợi

- Người tiêu dùng có quyền yêu cầu Đại lý - salon cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm xe hơi

- Được tự do liên hệ, thỏa thuận với người bán trên sàn khi tiến hành giao dịch

b. Nghĩa vụ

- Tìm hiểu thông tin người bán trước khi tiến hành giao dịch. Chỉ tiến hành khi tin tưởng hoàn toàn đối với người bán

- Tuân thủ pháp luật Việt Nam trong việc buôn bán; giao dịch.

5.2 Quyền lợi và nghĩa vụ đối với người bán (Salon - đại lý)

a. Quyền lợi

- Được đăng sản phẩm (otô) miễn phí trên sàn giao dịch TMĐT WWW.AUTOVIET.NET

- Được tự do thỏa thuận với người mua khi tiến hành giao dịch

- Được quyền đồng ý/từ chối tham gia giao dịch

b. Nghĩa vụ

- Cung cấp đúng thông tin liên hệ, thông tin sản phẩm mình rao bán

- Tuân thủ pháp luật Việt Nam trong việc buôn bán, giao dịch

VI. BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO DỊCH

Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NETxây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của thành viên Bán bao gồm (auto salon, đại lý, cá nhân đăng rao vặt). Khi đăng ký tham gia bán hàng trên sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được AUTOVIET.NET đưa vào dữ liệu quản lý.

- Kiểm soát thông qua phản hồi của người mua.

- Cơ chế gửi khiếu nại về người bán dành cho các thành viên mua. Thành viên mua có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT AUTOVIET.NET. Khi tiếp nhận những phản hồi này, AUTOVIET.NETsẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, AUTOVIET.NETsẽ có những biện pháp xử lý kịp thời

VII – GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT CỦA SÀN GIAO DỊCH.

Lỗi nhập dữ liệu :Chúng tôi luôn kiểm tra kép các nội dung nhập liệu. Tuy vậy thông tin trên WWW.AUTOVIET.NET được nhập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không thể bảo đảm sự chính xác do lỗi nhập liệu. Chúng tôi khuyến cáo các thành viên nên tự nhập các thông tin trực tiếp vào mẫu đăng bán xe. Ngoài ra, chúng tôi cam kết:

- Sàn giao dịch thương mại điện tử WWW.AUTOVIET.NET cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của WWW.AUTOVIET.NET, Chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

- Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT WWW.AUTOVIET.NET cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT: 0466727238

- Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT WWW.AUTOVIET.NET sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VIII. QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN THÀNH VIÊN TRÊN AUTOVIET.NET

Thông tin cá nhân của thành viên trên AUTOVIET.NET được AUTOVIET.NET cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin thành viên của AUTOVIET.NET

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ nhằm mục đích thanh toán. AUTOVIET cam kết không cung cấp bất cứ thông tin của thành viên cho bên thứ 3 trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan pháp luật.

IX. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

9.1 Đối với thành viên xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Trong trường hợp ban quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử nhận được phản hồi trở lên của người tiêu dùng phản ánh thành viên trên sàn giao dịch WWW.AUTOVIET.NET có hành vi lừa đảo, đăng thông tin xe không đúng, hoặc giả danh các salon - đại lý ..., ban quản trị sàn giao dịch sẽ tiến hành các hình thức xử phạt như sau:

- Tiến hành các biện pháp rà soát thông tin, nếu đúng như phản ánh của người tiêu dùng sẽ lập tức xóa rao vặt, xóa thông tin thành viên vĩnh viễn

- Tiến hành cung cấp thông tin của thành viên để cảnh báo các thành viên khác và người tiêu dùng trên sàn giao dịch.

- Cung cấp thông tin thành viên cho người tiêu dùng bị hại.

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng và có yêu cầu cung cấp thông tin cho cơ quan pháp luật, ban quản trị sàn giao dịch sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan pháp luật.

9.2 Quy định xử phạt thành viên vi phạm quy chế sàn giao dịch

Mọi thành viên tham gia sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET phải tuân thủ theo quy định đăng bán xe và quy chế của sàn giao dịch. Nếu vi phạm một trong những quy định hoặc làm trái với một trong những nghĩa vụ của thành viên sẽ bị xử lý như sau:

Vi phạm lần 1: Cảnh cáo  - Ban quản trị website sẽ gửi email hoặc gọi điện thông báo trong đó nêu rõ lý do, đồng thời tin rao vặt vi phạm sẽ bị xóa

Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản thành viên - Nếu tiếp tục vi phạm quy chế, ban quản trị website sẽ khóa tài khoản thành viên và tiếp tục gửi thư cảnh báo. Nếu muốn kích hoạt lại tài khoản, thành viên phải liên hệ với ban quản lý sàn giao dịch bằng điện thoại.

Vi phạm lần 3: Xóa tài khoản vĩnh viễn - Nếu thành viên vi phạm quy chế và đã được nhắc nhở 2 lần, ban quản lý sàn giao dịch sẽ xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo, đồng thời cảnh báo trên trang chủ của website.

9.3. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử AUTOVIET.NET và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết.

9.4. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên tham gia sàn giao dịch sẽ dựa trên cơ sở thương lượng giữa các bên và trên cơ sở luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sàn giao dịch thương mại điện tử WWW.AUTOVIET.NET không tham gia vào quá trình giao dịch của  các bên, do đó không chịu trách nhiệm khi có tranh chấp xảy ra.

9.5. Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử AUTOVIET.NET chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website AUTOVIET.NET (8/8/2012). Sàn giao dịch thương mại điện tử AUTOVIET.NET có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử AUTOVIET.NET cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

X. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sàn Giao dịch thương mại điện tử AUTOVIET.NET
Công ty TNHH truyền thông và ứng dụng tin học VI AN
Số 285 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0466727238
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kinh nghiệm & Tư vấn