Phạt người ngồi ghế sau xe ô tô không thắt dây an toàn từ 1/1/2018

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Từ ngày 1/1/2018, người ngồi sau trên ô tô không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt.

Phạt người ngồi ghế sau xe ô tô không thắt dây an toàn từ 1/1/2018 - 0

Việc cài dây an toàn là cần thiết.

Nghị định 46/2016 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông mặc dù đã có hiệu lực từ 1/8/2016 nhưng phải đến năm 2018 tới đây, việc phải thắt dây an toàn cho hành khách mới chính thức trở thành quy định bắt buộc.

Theo đó, việc áp dụng quy định tại điểm k, điểm l, khoản 1, Điều 5, Nghị định này để xử phạt đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô trong trường hợp người được chở ở hàng ghế phía sau trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy được thực hiện kể từ ngày 1/1/2018. Mức xử phạt được áp dụng là 100.000 - 200.000 đồng.

Việc cài dây an toàn khi lên xe có thể giảm thiểu nguy cơ tử vong với tỉ lệ lên tới 50% cho những người tham gia giao thông ngồi hàng ghế trước và tới 75% cho những người ngồi hàng ghế sau.

V.Hương

Kinh nghiệm & Tư vấn