Honda SH Mode 2018 bị rung đầu khi chạy ga thấp?

Xe mới mua chạy khoảng 3.000 km, đi dưới 20 km/h bị rung nhẹ nhưng ga lớn thì hết (Văn Lâm).

Xe mới mua chạy khoảng 3.000 km, đi dưới 20 km/h bị rung nhẹ nhưng ga lớn thì hết (Văn Lâm).

Nếu đi chậm cảm giác động cơ không êm lắm (giống như bị nghẹt xăng) và khi qua cua với ga thấp thì xe lại bị rung đầu. Xin tư vấn cách khắc phục.

Kinh nghiệm & Tư vấn