Cách khử mùi xe mới?

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tôi mới mua xe Hyundai Tucson, xin hỏi những người có kinh nghiệm cách khử nhanh mùi nhựa mới trên xe (Tùng Anh).

Tôi mới mua xe Hyundai Tucson, xin hỏi những người có kinh nghiệm cách khử nhanh mùi nhựa mới trên xe (Tùng Anh).

Xin cám ơn.

Kinh nghiệm & Tư vấn