Vì sao nhiều ôtô không có gạt mưa phía sau?

Tôi chạy xe sedan, mỗi khi trời mưa rất khó quan sát, nhưng không có cần gạt để làm trong kính (Đức Hoàng).

Tôi chạy xe sedan, mỗi khi trời mưa rất khó quan sát, nhưng không có cần gạt để làm trong kính (Đức Hoàng).

Vì sao dòng sedan không tồn tại bộ phận này như xe gầm cao?

Kinh nghiệm & Tư vấn