Định giá Acura MDX 2008-2009?

Sử dụng cá nhân, xin hỏi nếu tôi mua xe đời cũ này cần thêm bao nhiều tiền để nâng cấp và giá mua thế nào hợp lý (Hải Hà).

Sử dụng cá nhân, xin hỏi nếu tôi mua xe đời cũ này cần thêm bao nhiều tiền để nâng cấp và giá mua thế nào hợp lý (Hải Hà).

Kinh nghiệm & Tư vấn